RETIREGEN

Retiregen to terapia regeneracji siatkówki opracowana w Międzynarodowym Instytucie Medycyny Translacyjnej.
W 2019 roku opublikowaliśmy artykuł w prestiżowym Journal of Clinical Medicine na temat wyników naszej pracy. Od tego czasu podaliśmy już Retiregen 350 pacjentom w Polsce i na świecie!

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

CZYM JEST RETIREGEN?

Retiregen zawiera microvesicle a więc organella komórkowe o udowodnionym w tysiącach publikacji naukowych i testów klinicznych działaniu regeneracyjnym.

NA CZYM POLEGA TERAPIA?

Terapia polega na iniekcji doszklistkowej a więc do oka Retiregenu. Iniekcja jest jednorazowa i nie wymaga powtórzeń

JAKICH EFEKTÓW MOŻEMY SIĘ SPODZIEWAĆ?

80% pacjentów po podaniu Retiregenu wykazuje poprawę funkcjonowania siatkówki. Efekt kliniczny zależy jednak od stopnia degeneracji siatkówki. Oznacza to, że każdy pacjent ma szansę na poprawę wzroku, ale poprawa komfortu życia jest możliwa tylko u pacjentów, u których degeneracja siatkówki nie jest bardzo zaawansowana!

CZY SĄ PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGU?

Przeciwwskazaniem do zabiegu jest ciężka choroba ogólna, która wyklucza znieczulenie ogólne, niezbędne do podania Retiregenu oraz aktywna choroba nowotworowa.

CZY SĄ DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE?

Na 350 podań u 6 pacjentów wystąpiło zapalenie w oku po podaniu Retregenu, co było związane z procedurami laboratoryjnymi a nie reakcją immunologiczną pacjenta, ponieważ cząsteczki Retiregenu są obojętne dla organizmu pod względem immunologicznym.

KIEDY RETIREGEN ZACZYNA DZIAŁAĆ I JAK DŁUGO UTRZYMUJE SIĘ EFEKT?

Najczęściej poprawa wzroku występuje po 3 miesiącach od podania Retiregenu. Efekt zabiegu potrafi zapewnić poprawę komfortu życia pacjenta na kilka lat. Z dostępnych danych wynika, że są pacjenci, którzy po otrzymaniu Retregenu w 2016 roku nadal widzą doskonale(2023 rok!). Długofalowo zalecamy u pacjentów po podaniu Retiregenu kontrolę raz na 12 miesięcy.