O mnie

dr n.biol. lek.wet., ESE ECVO (Eye Scheme Examiner European College of Veterinary Ophthalmology) Anna Cisło-Sankowska

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Członek International Equine Ophthalmology Consortium.

Okulistyką weterynaryjną zajmuje się od 2005 roku. Podczas studiów odbyła liczne staże i praktyki zagraniczne, między innymi jako stypendystka programu Ceepus na Uniwersytecie w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie im.Ludwika Maximiliana w Monachium, w jednym z najlepszych ośrodków okulistyki weterynaryjnej w Europie pod kierunkiem prof. H.Gerhardsa.

W latach 2006-2009 pracowała jako tłumacz w wydawnictwie Elsevier, przekładając na język polski publikacje z zakresu okulistyki weterynaryjnej.
Posiada ukończony kurs z zakresu chirurgii zaćmy metodą fakoemulsyfikacji oraz kriochirurgii.
Ukończyła kurs I stopnia z zakresu okulistyki w Luxemburgu 04.06.2014-04.07.2014 organizowany przez ESAVS.W 2016 ukończyła II stopień kursu z zakresu chirurgii okulistycznej organizowanego w Tuluzie.
Regularnie uczestniczy w corocznych zjazdach European College of Veterinary Ophthalmology.

Od 2016 roku dodatkowo zajmuje się pracą naukową z zakresu zastosowania najnowszych osiągnięć medycyny regeneracyjnej w leczeniu chorób siatkówki. Specjalizuje się w medycynie translacyjnej pełniąc funkcję Dyrektora do Spraw Małych Zwierząt w Międzynarodowym Instytucie Medycyny Translacyjnej. Obecnie jej praca naukowa koncentruje się na sposobach regeneracji siatkówki, rogówki oraz gruczołów łzowych u małych zwierząt i koni.

Wraz z zespołem opracowała unikatową terapię RetiRegen, publikując wyniki pracy w prestiżowym Journal of Clinical Medicine "Intra-Vitreal Administration of Microvesicles Derived from Human Adipose-Derived Multipotent Stromal Cells Improves Retinal Functionality in Dogs with Retinal Degeneration". Cisło-Sankowska A, Smieszek A, Kucharczyk N, Bedford PGC, Marycz K

Zaawansowane prace badawcze pozwoliły na napisanie pracy doktorskiej „Rola i znaczenie zewnątrzkomórkowych mikrofragmentów błonowych izolowanych ze stromalnych komórek progenitorowych z ludzkiej tkanki tłuszczowej w przebiegu chorób degeneracyjnych siatkówki u psów”

Zajmuje się okulistyką koni wykonując konsultacje okulistyczne oraz pełny zakres zabiegów operacyjnych, takich jak cyklofotoablacja, operacje ślepoty miesięcznej, implanty z cisplatyny czy chirurgia zaćmy. Przeprowadziła z powodzeniem pierwszy opisany w Polsce zabieg operacji obustronnej zaćmy u 2 miesięcznego źrebięcia. Regularnie prowadzi szkolenia zakresu okulistyki koni.

Pracuje jako szkoleniowiec w zakresie ultrasonografii okulistycznej oraz medycyny regeneracyjnej, prowadząc kursy oraz wykłady podczas prestiżowych imprez weterynaryjnych.

Masz Pytania ?